Dzisiaj jest: 24 stycznia 2021 | Ostatnia aktualizacja: 04 stycznia 2021
Kalendarz roku szkolnego


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 2 września 2019r.

Matura próbna – 19-22 listopada 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019r. + 1 stycznia 2020 Nowy Rok

Ferie zimowe – 13-26 stycznia 2020 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna - 9 - 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych - 24 kwietnia 2020 r.

Egzamin maturalny – od 4 maja zgodnie z komunikatem dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 26 czerwca 2020r.

Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

DYŻURY PEDAGOGICZNE - 2 środa miesiąca godz. 16.00-17.00:

13 listopada 2019 r.

11 grudnia 2019 r.

8 stycznia 2020 r.

8 kwietnia 2020 r.

13 maja 2020 r.

WYWIADÓWKI

17 września 2019 r. – spotkanie z rodzicami uczniów klas I i II LO oraz I, II, III Technikum

18 września 2019 r.- spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych LO i Technikum

12 listopada 2019 r. - spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych LO
i Technikum

13 listopada 2019 r. od godz.17.00 - spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich LO oraz drugich, trzecich i czwartych Technikum

7 stycznia 2020 r. - spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich LO oraz drugich, trzecich i czwartych Technikum – informacja o klasyfikacji śródrocznej;

8 stycznia 2020 r. od godz.17.00 - spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych LO
i Technikum – informacja o klasyfikacji śródrocznej;

2-3 kwietnia 2020 r. od 15.30 - spotkanie z rodzicami uczniów klas promocyjnych LO
i Technikum;

8 kwietnia 2020 r. od godz.17.00 - spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych LO
i Technikum – informacja o ocenach przewidywanych;

5-6 czerwca 2020 r.- spotkanie z rodzicami uczniów klas promocyjnych LO
i Technikum – informacja o ocenach przewidywanych

CZYNNOŚCI KLASYFIKACYJNE/ZEBRANIA RP

I PÓŁROCZE

12 września 2019 r. (czwartek) – zebranie Rady Pedagogicznej

17 grudnia 2019 r. (wtorek) – wpisywanie do dziennika ocen z zajęć edukacyjnych
i z zachowania

19 grudnia 2019 r. (czwartek) – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

II PÓŁROCZE

7 stycznia 2020r. (wtorek) – zebranie Rady Pedagogicznej (od 13 ferie)

do 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) – wpisywanie ocen przewidywanych z zajęć edukacyjnych i z zachowania w klasach maturalnych

do 16 kwietnia 2020 r. (piątek) – wpisywanie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych
i z zachowania w klasach maturalnych

21 kwietnia 2020r. (wtorek) - zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

do 9 czerwca 2020 r. (wtorek) - wpisywanie ocen przewidywanych z zajęć edukacyjnych
i z zachowania

do 19 czerwca 2020 r. (piątek) - wpisywanie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych
i z zachowania

23 czerwca 2020 r. (wtorek) - zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

2 lipca 2020 r. (czwartek) – konferencja podsumowująca Rady Pedagogicznej

PRAKTYKI ZAWODOWE

Od 14.10.2019 do 8.11.2019 - praktyka w klasach 3abt, 3ct

Od 2.03.2020 do 27.03. 2020 - 3abwt, 3edt

DODATKOWE WOLNE DNI

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

4 maja 2020 r. (poniedziałek);

5 maja 2020 r. (wtorek);

6 maja 2020 r. (środa);

12 czerwca 2020 r. (piątek); po Bożym Ciele  
Zespół Szkół Elektrycznych
i Ogólnokształcących w Krośnie
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
email: sekretariat@zsp5.krosno.pl
tel./fax: (013) 436 55 64
   
Wszelkie prawa zastrzeżone - ZSEiO Krosno - 2019 r