Dzisiaj jest: 09 lipca 2020 | Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2020
Matura


Deklaracje maturalne - matura 2020

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190902123924531

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_2019_2020.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Aktualizacja z 20 sierpnia 2019 r

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r.%285%29.pdf 
Zespół Szkół Elektrycznych
i Ogólnokształcących w Krośnie
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
email: sekretariat@zsp5.krosno.pl
tel./fax: (013) 436 55 64
   
Wszelkie prawa zastrzeżone - ZSEiO Krosno - 2019 r