Dzisiaj jest: 09 lipca 2020 | Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2020
Aktualności


26.06.20 r.
KOMUNIKAT Dyrektora ZSEiO w KrośnieNr 8-2019/2020
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Informuję nauczycieli i młodzież
Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, że egzaminy poprawkowe - promocyjne odbędą się w następujących terminach, dla wszystkich klas,w salach:


25.08.2020 r. godzina 8.00 matematyka sala 52

25.08.2020 r. godzina 11.00 Podstawy elektroniki sala B21

26.08.2020 r. godzina 8.0 język angielski sala 24

26.08.2020 r. godzina 9.30 język polski sala 32

26.08.2020 r. godzina 11.15 fizyka sala 30
Szczegółowy harmonogram egzaminów poprawkowych -
sierpień 2020r.
DataGodzina rozpoczęcia egzaminuPrzedmiotEgzaminUwagiSala
25.08.2020 godz. 8.00 Matematyka pisemny 2abwt,3abwt sala 42

25.08.2020 godz. 9.50Matematyka ustny 2abwt, 3abwt sala 52

25.08.2020 godz. 11.00 Podstawy elektroniki praktyczny 1btsala B21

26.08.2020 godz. 8.00Język angielskipisemny3abt sala 24

26.08.2020 godz. 9.20Język angielskiustny3abtsal 24

26.08.2020 godz. 9.30Język polski pisemny4abwt sala 32

26.08.2020 godz. 10.45Język polski ustny 4abwt sala 32

26.08.2020 godz. 11.15Fizykapisemny3abwtsala30

26.08.2020 godz. 12.40Fizykaustny3abwt30

 
dodał: Admin
   
19.06.20 r.
Rekrutacja - komunikat nr 1


Krosno, 12 czerwca 2020 r.


Komunikat nr  1

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

w ZSEiO w Krośnie

 

Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie w dniach od 15 czerwca  2020 r. do 10 lipca 2020 r. w godzinach  8:30 – 15:00 (oprócz dni wolnych od pracy) będzie przyjmować wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.Wydrukowany i podpisany wniosek (przez kandydata i opiekuna prawnego) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów (oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie) należy składać w sekretariacie szkoły lub w wersji elektronicznej w systemie naboru, a od dn. 26 czerwca 2020 r.:

 • Kandydaci do III Liceum Ogólnokształcącegow Krośnie będą przyjmowani w sali 30, bud. A
 • Kandydaci do Technikum nr 5 w Krośnie będą przyjmowani w sali 28, bud. A.

Od dn. 26 czerwca 2020 r. będą również przyjmowane świadectwa (i/lub kopie) ukończenia szkoły podstawowej oraz będzie kontynuowana weryfikacja spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów. Kandydaci, którzy złożyli wniosek w formie elektronicznego skanu/zdjęcia wydrukowanego i podpisanego wniosku muszą dostarczyć również oryginał.

 W związku z pandemią i zagrożeniem zarażenia się wirusem COVID-19:

 1. Kandydaci będą przyjmowani po 2 osoby jednocześnie do każdej z sal rekrutacyjnych (sala A28 – kandydaci do technikum, sala A30 – kandydaci do liceum). Dopuszcza się obecność jednego opiekuna prawnego każdego przyjmowanego kandydata.
 2. Podczas przebywania na terenie szkoły kandydaci oraz ich opiekun prawny:

  • muszą mieć zasłonięte usta i nos za pomocą ogólnie dostępnych maseczek lub przyłbic,
  • po wejściu do szkoły muszą zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym,
  • należy zachować dwumetrowy odstęp od innych osób.

Szkoła nie zapewnia maseczek ani przyłbic. Szkoła zapewnia środek dezynfekujący.

 1. Kandydaci i opiekunowie oczekujący na złożenie dokumentów nie mogą przebywać w sali rekrutacyjnej, zobowiązani są także do przestrzegania odległości od innych osób, zgodnie z ogólnie przyjętymi obostrzeniami.
 2. Po złożeniu dokumentów prosimy o niezwłoczne opuszczenie budynku szkoły.
 3. Komisja będzie robić przerwę w pracy w godz. 12:00 – 12:30 w celu dezynfekcji sal rekrutacyjnych.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Piotr Cymerman


 
dodał: Admin
   
18.06.20 r.
Festiwalu Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych

Stało się już tradycją, że zwycięzcami kolejnej już ósmej edycji Festiwalu Katechetycznych Aplikacji Multimedialnych, zostali uczniowie naszej Szkoły. Łukasz JASIŃSKI(3ct), Jakub MALĄG(3ct), Konrad RYSZ(3ct), Dawid SŁOWIK(3ct) Nagrodę Główną za grę komputerową z elementami RPG pt. Mesjasz.

Bardzo cieszymy się z kolejnego sukcesu naszych uczniów w 8 FestKAM.

Katecheci

 
dodał: Admin
   
15.06.20 r.
Komunikat - sukces na olimpiadzie!
Zwycięzcami VI Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:

- I miejsce – Waldemar Moskal - Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie
- II miejsce - Bartłomiej Gruchlik – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w
Krośnie
- III miejsce - Marcin Marek – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
Etap ten został przeprowadzony 05.06.2020 roku z wykorzystaniem licencjonowanej platformy Zoom, umożliwiający kontakt audio i video. Na podstawie rozmowy Komisja Konkursowa w składzie dr Renata Bal oraz dr Katarzyna Stanisz - Czupińska wyłoniła trzech najlepszych uczniów.
Więcej info na stronie PWSZ Krosno: http://www.pwsz.krosno.pl/podkarpacka-olimpiada-energetyczna/
 

 

 
dodał: Admin
   
10.04.20 r.
Życzenia Na Wielkanoc 2020

 ...Ustąpcie od nas, smutki, trosk, żale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale...


Alleluja!

Na te wyjątkowe Święta Wielkiej Nocy życzę, by przeszły one w spokoju i zdrowiu.
Życzę by odeszły jak najszybciej niepokoje związane ze zdrowiem i bytem naszym, i naszych najbliższych.

Wytchnienia, spokoju i nadziei zaczerpniętej z aury okresu Wielkiej Nocy!


Dyrektor ZSEiO

PS. Bardzo dziękuje Państwu z przesłane życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy i dziękuję z przesłany materiał.
Niech się dobrze dzieje!

 
dodał: Admin
   
Strony:
« [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 »
Zespół Szkół Elektrycznych
i Ogólnokształcących w Krośnie
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
email: sekretariat@zsp5.krosno.pl
tel./fax: (013) 436 55 64
   
Wszelkie prawa zastrzeżone - ZSEiO Krosno - 2019 r