Dzisiaj jest: 26 września 2020 | Ostatnia aktualizacja: 17 września 2020
Aktualności


17.09.20 r.
Komunikat - Program stypendialny Województwo Podkarpackie

W roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje dwa projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.:

1. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 660 uczniów i uczennic.

2. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, bez względu na miejsce zamieszkania oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 400 uczniów i uczennic (4-i 5-letnie technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia).

 

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 14 – 25 września 2020 r.

 

W zasadach naboru wniosków wprowadzono kilka istotnych zmian, w porównaniu do poprzednich lat szkolnych. Do najważniejszych należy:

podniesienie kwoty dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium. W latach poprzednich obowiązywały kwoty dochodu miesięcznego netto na jedną osobę w rodzinie do 1348 zł lub do 1528 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W bieżącym roku szkolnym dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi odpowiednio: do 1685 zł lub do 1910 zł os./m-c,
ograniczenie kryterium co najmniej 150% punktów z egzaminu ósmoklasisty do uczniów klas I liceum. Uczniowie klas II i III liceum nie muszą tego warunku spełniać.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są na stronie internetowej projektów stypendialnych: www.podkarpackie.edu.pl.

 
dodał: Admin
   
09.09.20 r.
Motywacyjny Program Stypendialny Miasta Krosna

 Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy wytyczne dotyczące stypendiów motywacyjnych Semper in Altum, Krośnieński Omnibus oraz Stypendium Młodego Zawodowca dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów upływa 14 września 2020r. (poniedziałek). Wnioski wraz z obligatoryjnymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie naszej szkoły.

 

Uwagi:

· Uczeń w ramach programu można ubiegać się tylko o jedną formę stypendium,

· Załączniki (potwierdzone za zgodnością z oryginałem) muszą być wypisane we wniosku w odpowiednich miejscach,

 

W załącznikach uchwały w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna oraz formularze wniosków.


Anastazja Harabin-Pudło

 
dodał: Admin
   
02.09.20 r.
Komunikat Pedagoga Szkolnego

 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Dofinansowanie udzielane jest uczniom;
 słabowidzącym,
 niesłyszącym,
 słabosłyszącym,
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 8 września 2020 r. Druki wniosku i szczegółowe informacje na stronie www.krosno.pl, zakładka ;Oświata lub u pedagoga szkolnego.

 

 
dodał: Admin
   
02.09.20 r.
Komunikat Biblioteki Szkolnej

1. Szkoła ponadpodstawowa.
Książki będą przyjmowane do sprzedaży od uczniów z klasy drugiej po szkole podstawowej w dniach 03-04.09.20 (czwartek, piątek).
Uczeń przekazując książki na kiermasz musi posiadać wykaz książek do sprzedaży na którym mają być następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, oraz dane książki: autor, tytuł, wydawnictwo, poziom nauczania. Poza tym na książce musi być naklejona karteczka samoprzylepna z danymi ucznia i książki takimi jak w/w na liście. Prosimy dołączyć kopertę.
Książki dla klas pierwszych po szkole podstawowej będą sprzedawane w dniach 07-08.09.20. Kupujący powinien w dniach 07.09.20 – 08.09.20 w godz. 8,00- 11,00 przekazać listę podręczników, które chce kupić. Lista powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa i dane potrzebnego podręcznika (autor, tytuł, wydawnictwo, poziom nauczania).
Odbiór zamówionych podręczników dnia 08.09.20 po godz. 12,15.

2. Szkoła ponadgimnazjalna.
Książki będą przyjmowane do sprzedaży od uczniów z klas: drugiej, trzeciej, czwartej po gimnazjum w dniach 09-11.09.20 (środa, czwartek, piątek).
Uczeń przekazując książki na kiermasz musi posiadać wykaz książek do sprzedaży na którym mają być następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, oraz dane książki: autor, tytuł, wydawnictwo, poziom nauczania. Poza tym na książce musi być naklejona karteczka samoprzylepna z danymi ucznia i książki takimi jak w/w na liście. Prosimy dołączyć kopertę.
Książki będą sprzedawane w dniach 14 -16.09.20 (poniedziałek, wtorek, środa). Kupujący powinien w tych dniach w godz. 8,00- 11,00 przekazać listę podręczników, które chce kupić. Lista powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa i dane potrzebnego podręcznika (autor, tytuł, wydawnictwo, poziom nauczania).

UWAGA!
UCZNIOWIE SPRZEDAJĄCY NIE WYCENIAJĄ KSIĄŻEK, DOKONUJE TEGO KOMISJA SKŁADAJĄCA SIĘ Z DYREKCJI SZKOŁY ORAZ NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY.DOKONUJĄ ONI WYCENY WARTOŚCI KSIĄŻEK.
INFORMACJA O WYKAZIE I WARTOŚCI KSIĄŻEK BĘDZIE DOSTĘPNA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.
NIE PRZYJMUJEMY PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ PO GIMNAZJUM ORAZ KSIĄŻEK NIE BĘDĄCYCH W WYKAZIE AKTUALNYCH PODRĘCZNIKÓW 

 
dodał: Admin
   
01.09.20 r.
Stypendia szkolne - komunikat

 

Zbliża się termin naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

(socjalnego) dla uczniów

  ( mieszkańców Krosna) w nowym roku szkolnym 2020/2021 .

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do

ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać

kwoty 528,00 zł netto.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia

niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia. Wnioski o przyznanie

stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w

terminie od 1 do 15 września 2020 roku na Kancelarii Ogólnej Urzędu

Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a – wejście od strony Restauracji

Rodzinnej Kasyno.

Druki wniosków dostępne na stronie www.krosno.pl w zakładce : Oświata

lub w sekretariacie szkoły.

 
dodał: Admin
   
Strony:
« [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 »
Zespół Szkół Elektrycznych
i Ogólnokształcących w Krośnie
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
email: sekretariat@zsp5.krosno.pl
tel./fax: (013) 436 55 64
   
Wszelkie prawa zastrzeżone - ZSEiO Krosno - 2019 r